PaySoon

ขยายโอกาสทางธุรกิจ บริหาร Cash Flow ให้ธุรกิจโต ด้วย BPSP Model

โดย เพย์ซูน

21 มี.ค. 66

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อการ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่แข่งขันกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดการกับกระแสเงินสด คือสิ่งสำคัญที่จำเป็น แม้ในปัจจุบันมีเครื่องมือประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องมือด้านการตลาด (Martech) ระบบข้อมูลเพื่องานบัญชี สถิติทางการเงินต่าง ๆ ที่เหมือนว่าเพียงพอแล้วสำหรับการทำธุรกิจ แต่มีอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจ คือนวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบ B2SP Model ที่เกิดมาเพื่อการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกระเเสเงินสดให้ธุรกิจได้


BPSP Model คืออะไร

BPSP ย่อมาจากคำว่า Business Payment Solutions Provider คือผู้ให้บริการระบบชำระเงินเพื่อธุรกิจ สามารถช่วยให้ธุรกิจจัดการกระบวนการเรียกเก็บเงินได้อย่างเหมาะสม ทั้งผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่ง BPSP Model ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการชำระเงินสำหรับธุรกิจระหว่างองค์กร สามารถเรียกเก็บเงิน ชำระเงิน ตรวจสอบ จัดการ และติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการ PaySoon ที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินสำหรับธุรกิจที่ใช้ BPSP Model ที่เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องจัดการสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนจากบัตรเครดิตอีกด้วย


การรับชำระเงิน BPSP Model ดีกว่าอย่างไร

1. เรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น

ระบบที่ทางผู้ให้บริการ BPSP ออกแบบไว้ได้มีการจัดเตรียมระบบการชำระเงินเรียลไทม์ ที่สามารถช่วยปรับปรุงกระแสเงินสด และลดความเสี่ยงเรื่องของระยะเวลาในการรับ-จ่ายเงิน ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจต่าง ๆ สามารถทำธุรกรรมได้ทันท่วงทีตามกำหนด


2. ตัวเลือกชำระเงินที่หลากหลาย

การทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจองค์กรด้วยกัน นอกเหนือจากการทำรายการจ่ายชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านวิธีจ่ายเงินสด การรับเช็ค และวิธีโอนเงิน การเลือกเปิดช่องทางรับชำระเงินผ่านผู้ให้บริการ BPSP จะช่วยให้ธุรกิจมีทางเลือกจ่ายชำระเงินเพิ่มด้วยบัตรเครดิตได้ บางผู้ให้บริการสามารถช่วยให้ฝั่งผู้ซื้อยืดระยะเวลาการจ่ายเงินคืนธนาคารผู้ออกบัตรแบบปลอดดอกเบี้ย และทางฝั่งผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องให้เครดิตเทอมกับผู้ขาย ลดความเสี่ยง และมีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้


3. มีระบบจัดการอัตโนมัติ

นอกจากเพิ่มทางเลือกในการทำธุรกรรมได้มากขึ้น ระบบชำระเงินรูปแบบ BPSP ยังสามารถจัดการกระบวนการชำระเงินได้อัตโนมัติ เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการได้ เช่น การตั้งค่าวันส่งเอกสารวางบิลล่วงหน้า ในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การติดตามการชำระเงิน การจัดการรายการคืนเงินแบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ประหยัดทรัพยากร ช่วยลดข้อผิดพลาดด้านข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่ายอดการรับ-จ่าย ที่ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขระหว่างองค์กร และได้รับยอดเงินทันทีตามกำหนด


4. เพิ่มประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าให้คู่ค้าทางธุรกิจ

เนื่องจากบริการ BPSP เป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้คู่ค้าทางธุรกิจเกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีขึ้น เพราะเกิดความสะดวกในการทำธุรกรรมทั้งฝ่ายผู้ขาย (Supplier) และผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งประหยัดต้นทุนในส่วนของเอกสารวางบิล เปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษ มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ และมีข้อมูลจัดเก็บในระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงในการทำเอกสารสูญหายระหว่างทาง และสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตธุรกิจได้ ถือเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ที่สามารถเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ซื้อ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บเงินได้ดีมากขึ้นจากการตัดชำระเงินเเบบ BPSP Model


5. มาตรฐานความปลอดภัยสูง

การใช้บริการผ่าน BPSP ช่วยให้ทุกธุรกิจทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงมากขึ้น เพราะระบบการชำระเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแล จะมีการทำขั้นตอนแบบถูกต้องตามลำดับ ในเรื่องของการคัดกรองเอกสารที่จำเป็นระหว่างธุรกิจ หลักฐานการทำธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบวัน เวลา จำนวนเงินได้ในระบบที่ถูกต้อง จึงสามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าผู้ที่ใช้บริการระหว่างกัน มีตัวตน ตรวจสอบได้ เมื่อสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ในกระบวนการชำระเงิน ก็สามารถเพิ่มโอกาสทางการซื้อ-ขาย ช่วยเพิ่มยอดการขายได้เช่นกัน


นวัตกรรมทางการเงินเสริมเเกร่งธุรกิจ

สรุปได้ว่าบริการ BPSP เป็นนวัตกรรมในการชำระเงินที่ตอบโจทย์สำหรับการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เพราะช่วยให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ด้วยระบบการจัดการเงินที่รวดเร็ว เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน ลดขั้นตอนเอกสาร และลดข้อผิดพลาดในการทำรายการ เปลี่ยนมาเป็นให้ระบบตรวจสอบและจัดการให้แทน เป็นการลดเวลาทำงานเเละประหยัดทรัพยากรโดยรวม อีกทั้งยังง่ายต่อฝั่งผู้ขายที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที จัดเก็บข้อมูล พร้อมดึงรายงานได้สะดวก และสามารถตรวจสอบรายการ ก่อนทำรายการจ่ายให้ถูกต้องได้ มีหลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานออนไลน์ไม่หายระหว่างทาง ช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับทั้งสองฝ่าย

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบ BPSP สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.paysoon.net หรือสนใจสมัคร และสอบถามเพื่อหาทางเลือกใหม่เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ได้ผ่าน Line: @PaySoon เบอร์ติดต่อ 095 372 2152

ติดตามข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่

PaySoon: https://www.facebook.com/Paysoon.net

ความปลอดภัยที่ทุกธุรกิจมั่นใจได้

PaySoon เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเเละอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของธนาคารเเห่งประเทศไทย ทุกๆ ข้อมูลได้รับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อจะให้ทุกธุรกิจได้ใช้งานระบบรับ-จ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ธุรกรรม

สร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยศักยภาพของบัตรเครดิต กับ เพย์ ซูน

พูดคุยเเละปรึกษากับทีมงานของเราเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน