นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของบริษัทแก่คุณ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น​


คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่านผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง ​โดยคุกกี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน


ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นตรงตามความต้องการของท่าน และช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น​


ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้


ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากที่คุณสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ • SessionID
• ​Load Balancing
• User ID
• ​Security
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
(Analytic/Performance Cookie)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่ท่านข้าใช้งาน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​ • Google Analytics
​• Adobe
คุกกี้ประเภทการโฆษณา
(Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น • Adobe Audience Manager
• Adobe Target
• Google Analytics
• Facebook Pixels
• ​Facebook API
คุกกี้ประเภทการทำงาน
(Functional cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น ​ • Google Analytics
• SessionID

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก​ ​www.allaboutcookies.org


การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และกฎระเบียนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก www.allaboutcookies.org ของบริษัทบนเว็บไซต์


การตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้เพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคตโดยตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้


Cookies settings in Chrome

Cookies settings in Firefox

Cookies settings in Safari

Cookies settings in iOS

Cookies settings in Internet Explorer

ความปลอดภัยที่ทุกธุรกิจมั่นใจได้

PaySoon เป็นระบบที่ให้บริการโดยบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเเละอยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของธนาคารเเห่งประเทศไทย ทุกๆ ข้อมูลได้รับการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อจะให้ทุกธุรกิจได้ใช้งานระบบรับ-จ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ธุรกรรม

สร้างสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยศักยภาพของบัตรเครดิต กับ เพย์ ซูน

พูดคุยเเละปรึกษากับทีมงานของเราเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน